Experter på samhällsbyggnad

Tjänster

Projektledning

Byggprojektledning; god kunskap inom byggprojektets skeden, byggprojektledning, projektorganisation, målformulering och styrning, styrning kvalitet, miljö och arbetsmiljö, BAS-U, komplex tidsplanering, avstämning av tidplaner, visuell planering, kommunikation, system och detaljprojektering, produktionsekonomi, kontraktsadministration, ÄTA-hantering, granska och stämma av betalningsplaner, driftsättning, besiktningar, slutdokumentation, produktionsrapportering, effektivisering av byggprocesser, genomföra möten och protokollföra i enlighet med kontrakt. 

Egna samt erfarenhet av de vanligaste verktygen för byggprojektledning.

Erfarenhet från några av Sveriges största bygg- och anläggningsprojekt.

Projekteringsledning

Programhandling, systemhandling, bygghandling och övrig detaljprojektering. Lång erfarenhet av produktionsanpassning av projekterade lösningar, BAS-P och granskning av ritningar. Erfarenhet från några av Sveriges största bygg- och anläggningsprojekt.

Förstudier

Programhandlingar, förstudierapporter, avgränsningar, omfattningsbeskrivning, kravspecifikation, tidiga kalkyler, nulägesanalyser och lösningsförslag.

Upphandlingar

Privat och offentlig upphandling. Upphandlingsformer: LOU, LUF, AF AMA, AMA, AB, ABT, ABK. Utformning av förfrågningsunderlag och upprättande av AF, MF, MB, TB m.m.

Anbudsutvärdering, prekvalificering, kontraktupplägg, avtalsrätt och köprätt, avtalsutformning, samverkan, partnering och ECI- Early Contractor Involvment. 

Erfarenhet från några av Sveriges största bygg- och anläggningsprojekt.

Tvistlösning

Skiljeförfarande, expertvittne, sakkunnigvittne, tekniska rapporter och störningstidplaner.

Erfarenhet från några av Sveriges största bygg- och anläggningsprojekt. Biträder med expertrådgivning inom husbyggnation, mark- och anläggningsentreprenader, infrastrukturprojekt och uppförande av processanläggningar.