Som ett specialistföretag inom bygg- och anläggningsindustrin är vi med och formar framtidens Sverige

Delray är ett management- och teknikkonsultföretag som erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom bygg- och anläggningsindustrin.

Vi drivs av en passion att aktivt verka för att utveckla bygg- och anläggningsbranschen och därmed bidra till en stark och välmående marknad.

Företaget utgörs av specialister med lång erfarenhet från branschen och består bl.a. av ingenjörer och jurister. Våra specialistområden innefattar projektledning, byggledning, kalkylering, entreprenadjuridik och planering. Vi har genom denna samlade erfarenhet en mycket omfattande kunskap om tekniska och juridiska förutsättningar i bygg- och anläggningsbranschen.

Våra tjänster

Två personer med skyddsutrustning på en byggarbetsplats.

Projekt & projekteringsledning

Läs mer
Två personer som kollar på olika planritningar.

Utredningar & analyser

Läs mer

Samarbeten

Om Qflow

Delray är en viktig del av Qflow – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad.

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Läs mer om Qflow och bolagen inom nätverket på www.qflow.se eller följ oss på Qflow Group: LinkedIn