Projekt och projekteringsledning

Projektledning är en grundpelare i Delrays verksamhet och vi erbjuder stöd i alla skeden i ett projekt.

Våra tjänster omfattar projektledning inom bygg- och anläggningsindustrin där vi har lång erfarenhet från omfattande anläggningar inom infrastruktur, fastigheter och processindustri.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Projekt- och byggledning
  • Kontraktsadministration
  • Tidplanering
  • Ekonomistyrning
  • Upphandling
  • Utbildning
Två personer med skyddsutrustning på en byggarbetsplats.