Utredningar och analyser

Vi har en framstående kompetens för att utreda och analysera tids- och kostnadskonsekvenser med anledning av störningar och förseningar som uppstått i ett projekt.

Vi har sedan flera år tillbaka hjälpt de mest framstående advokatbyråerna i Sverige med olika expertutlåtanden avseende tid och kostnader i bygg- och anläggningsprojekt.

Vår breda erfarenhet av kontraktsadministration och styrning av stora projekt i kombination med vår processerfarenhet inom bygg- och anläggningstvister medför att vi har en unik kunskap om tekniska och juridiska förutsättningar i bygg- och anläggningsprojekt.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Utredningar av tid- och kostnadskonsekvenser i projekt
  • Utredningar av ÄTA, såväl framställda krav som framställande av krav
  • Utlåtanden i sakfrågor för berg, betong och stål
  • Utbildning och praktiska råd avseende entreprenadkontrakt
  • Skiljeperson vid förenklad tvistelösning
  • Revisioner
Två personer som kollar på olika planritningar.